Servisní podmínky

SERVISNÍ PODMÍNKY

Toto jsou obecné informace – Servisní podmínky, které stanovují základní pojmy vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem služeb. Pro více informací nás prosím, kontaktujte.

 1. zákazníka vždy informujeme o zjištění závady a následujícím postupu a cenové kalkulaci před provedením servisu
 2. vždy vyčkejte, než Vás bude technik kontaktovat s vyjádřením k možnostem opravy zařízení
 3. informace ohledně vaší zakázky získáte na tel. čísle technika: 739 277 717 viz. kontakt
 4. příjem a výdej zařízení, u kterých byl proveden servis je vždy výhradně na adrese: viz. kontakt
 5. informace ohledně opravy sdělíme cca do 72 hod (pracovní dny) v ojedinělých případech i déle
 6. pokud se bude jednat o složitější opravu nebo HW opravu je pravděpodobné, že analýza závady nebo oprava bude proveden cca do 1-6 týdnů
 7. některé díly je nutno objednat ze zahraničí, tímto se prodlužuje také provedení servisu
 8. předáním zařízení k servisu zákazník souhlasí s tím, že v případě potřeby bude zařízení dále předáno našemu obchodnímu partnerovi – dodavateli ICT servisu
 9. analýza závady je zpoplatněna dle ceníku (analýzu zákazník neplatí se v případě odsouhlasení servisu)
 10. upřesňující informace pro „Servisní výjezd“. Technik přijede na předem dohodnutou adresu a provede diagnostiku zařízení, přičemž jednodušší a časově méně náročné závady odstraní na místě. Výjezd technika k zákazníkovi je obvykle následující den, ve kterém došlo k nahlášení závady – vyplnění online formuláře nebo telefonická domluva. Není-li možné závadu odstranit na daném místě (např. nezbytná výměna klíčových HW součástí), bude předmětné zařízení po konzultaci se zákazníkem odvezeno na provozovnu, kde bude opraveno a následně přivezeno zpět k zákazníkovi
 11. těmito servisními podmínkami se řídí práce prováděné jako servisní práce a opravy. (viz. ceník)
 12. při zadání zakázky vystaví osoba, která přijala servisní zakázku – „Servisní list“. Součástí servisního listu je vymezení předmětu zakázky, termín dokončení zakázky (pokud lze určit) a předběžná cena zakázky (pokud lze určit). (viz. ceník). Zákazník zároveň při objednání služeb souhlasí s obchodními podmínkami a s ceníkem služeb (viz. ceník)
 13. cena zakázky sestává ze tří položek, ceny za identifikaci závady, ceny za opravu a ceny za náhradní díly. V případě, že zákazník odmítne provedení opravy ve fázi identifikované závady, bude požadována úhrada za poskytnou službu – identifikace závady – jednotný poplatek ve výši (viz. ceník) a případně pokud se bude jednat servisní výjezd mimo Hradec Králové + doprava (viz. ceník). Jedná se o kompenzaci vzniklých nákladů při diagnostice závady
 14. zákazník akceptuje překročení předběžné ceny zakázky maximálně o 10%. Pokud dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší o více než 10% než bylo dohodnuto, oznámí toto zákazníkovi a počká na jeho schválení. Dobou, po kterou se čeká na schválení zvýšení ceny zakázky, se prodlužuje termín dokončení. Všechny ceny jsou konečné (nejsme plátci DPH)
 15. na výrobky dodané v rámci provedených oprav či servisních prací se poskytuje záruka dle Občanského, resp. Obchodního zákoníku, zpravidla 24 měsíců. Na provedené opravy a servisní služby je poskytována záruka 3 měsíce
 16. místem záruční opravy je prodejna (provozovna), kde byl výrobek zakoupen (opraven). Pokud zákazník potřebuje provést opravu v místě, účtuje se pouze doprava. (viz. kontakt)
 17. u zákazníků, kteří mají podepsanou servisní smlouvu, se ceny řídí dle specifikací ve smlouvě
 18. pokud zákazník nevyzvedne zařízení, u kterého byl proveden servis nebo analýza nejdéle do 60 dní, bude zařízení připraveno k prodeji. Toto je běžný postup, který mají i ostatní servisy. Tímto krokem budou uhrazeny náklady spojené za servis nebo analýzu závady a zákazníkovi tak nevzniknou žádné dlužné částky za provedení servisu nebo analýze zařízení. Děkujeme za pochopení
 19. zákazník musí uvést přesnou závadu, kterou žádá opravit. Pokud bude provedena oprava a zákazník nebude s opravou spokojen – nebude opraven problém, který zákazník nespecifikoval, tak v některých situacích nemusí být zákazníkovi uznána reklamace
 20. Odkaz na stránku – řešení sporů

Servisní podmínky platné od 1.1.2016